Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN GratisPornoTube.nl (Versie: 22 Maart 2023)

Het is belangrijk dat u deze overeenkomst volledig doorneemt. Door de inhoud van de website van GratisPornoTube.nl te bekijken gaat U akkoord met alle navolgende voorwaarden en andere bepalingen gesteld in deze overeenkomst.

Welkom bij GratisPornoTube.nl. Uw toestemming voor al deze gebruiksvoorwaarden is vereist voordat u GratisPornoTube.nl kunt gebruiken. Uw toestemming op deze overeenkomst is  vereist voordat de exploitanten van GratisPornoTube.nl u geautoriseerde toegang verlenen tot GratisPornoTube.nl. Als u niet instemt met de gebruiksvoorwaarden die hieronder worden uiteengezet, bent u niet geautoriseerd om GratisPornoTube.nl op enigerlei te gebruiken en heeft u geen toestemming om toegang te krijgen tot de servers die GratisPornoTube.nl, te downloaden of anderszins te gebruiken.

Bevestiging leeftijd: 

Hierbij bevestigd U en garandeert U dat U momenteel de leeftijd van minimaal 18 jaar hebt bereikt.

GratisPornoTube.nl behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, delen van deze Gebruiksvoorwaarden op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, aan te passen, toe te voegen of te verwijderen. We plaatsen de wijzigingen in deze gebruiksvoorwaarden en gebruikersovereenkomst op de pagina Gebruiksvoorwaarden en geven boven aan de pagina Gebruiksvoorwaarden de datum aan waarop deze voorwaarden voor het laatst zijn herzien. Uw voortdurende gebruik van GratisPornoTube.nl na dergelijke wijzigingen houdt in dat u akkoord gaat met de nieuwe Gebruiksvoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met de gebruiksvoorwaarden, mag u GratisPornoTube.nl niet bekijken of gebruiken. (of deze blijven gebruiken of openen). Het is uw verantwoordelijkheid om de website regelmatig te controleren om na te gaan of deze Gebruiksvoorwaarden zijn gewijzigd en om dergelijke wijzigingen te bekijken.

Toestemming: 

Lidmaatschap van GratisPornoTube.nl is alleen voor volwassenen ( 18 Jaar en ouder ). Door GratisPornoTube.nl te gebruiken, verklaart u en garandeert u dat u over het recht, het gezag en de capaciteit beschikt om deze overeenkomst aan te gaan en zich te houden aan alle bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst, en bovendien verklaart u dat:

– u zult niet toestaan dat onbevoegde personen toegang hebben tot GratisPornoTube.nl.

– u kiest ervoor om vrijwillige toegang te krijgen tot GratisPornoTube.nl, omdat u de verschillende materialen die beschikbaar zijn wilt bekijken, lezen of horen voor uw eigen persoonlijke plezier, informatie, amusement of opleiding.

– Heeft geen overheidsinstantie, inclusief de Amerikaanse postdienst, op de hoogte gebracht dat u geen seksueel gericht materiaal wenst te ontvangen.

Partijen bij deze overeenkomst en overweging

De partijen bij deze overeenkomst (“overeenkomst”) zijn u en GratisPornoTube.nl. Zoals gebruikt in deze overeenkomst, worden de termen “wij” en “ons” door elkaar gebruikt om naar het bedrijf te verwijzen (soms aangeduid als GratisPornoTube.nl).

Door verdere toegang tot GratisPornoTube.nl of materialen beschikbaar op of in samenwerking met GratisPornoTube.nl, en voor andere goede en waardevolle overwegingen, waarvan de toereikendheid door u en het bedrijf wordt erkend, stemt u hierbij in, gebonden te zijn aan alle algemene voorwaarden uiteengezet in deze overeenkomst.

Leeftijds beperkte materialen en beperkte toegang voor leeftijdsgroepen.

Personen onder de 18 jaar mogen de inhoud van GratisPornoTube.nl niet direct of indirect bekijken, bezitten of anderszins gebruiken, toegang krijgen tot bedrijfscomputers om kopieën te verkrijgen van de door het bedrijf verstrekte inhoud of plaatsen van bestellingen van goederen of diensten geadverteerd in, op, via of in gelinkte relatie met, GratisPornoTube.nl.

Erkenning van seksuele inhoud

Je erkent hierbij dat de content die door het bedrijf beschikbaar wordt gesteld op, in, via en in samenwerking met GratisPornoTube.nl, expliciete visuele, audio- en / of tekstuele afbeeldingen van naaktheid en seksuele activiteiten bevat, dat u niet beledigd bent door dergelijke materialen. En dat u door akkoord te gaan met deze voorwaarden en bepalingen u aan het bedrijf garandeert dat u opzettelijk en bewust toegang tot dergelijk expliciet seksueel materiaal wilt hebben voor uw eigen persoonlijke weergave.

Accounts en wachtwoorden:

U bent verantwoordelijk voor het handhaven en geheimhouden van uw gebruikersnaam en wachtwoord. u bent verantwoordelijk voor alle gebruik van het account, al dan niet geautoriseerd door u. U stemt ermee in om  GratisPornoTube.n onmiddellijk op de hoogte te stellen van elk ongeoorloofd gebruik van het account.

Gevolgen frauduleus gebruik van leeftijd en/of locatie

U erkent hierbij dat u begrijpt, en dat u hierbij ermee instemt, dat toegang tot de delen met beperkte leeftijd van GratisPornoTube.nl of Content die beschikbaar worden gesteld door het bedrijf, door een minderjarige of door een persoon, de ongeoorloofde toegang tot de computers van het bedrijf en databases die de door het bedrijf uitdrukkelijk in deze overeenkomst verleende machtiging overschrijden. En dat een dergelijke niet-geautoriseerde toegang in strijd is met nationale, binnenlandse en buitenlandse wetten, inclusief maar niet beperkt tot, de Electronic Communications Privacy Act, 18 USC27012710, The Computer Fraud and Abuse Act, 18 U.S.C. 1030 en The California Comprehensive Computer Data Access and Fraud Act, Cal. Wetboek van Strafrecht “502 en vormt een overtreding van het eigendomsrecht, en opzettelijke inbreuk op het auteursrecht (en) van de auteursrechten van het bedrijf op GratisPornoTube.nl en in Inhoud van het bedrijf en / of andere partijen, die wordt getoond in, op of via GratisPornoTube.nl die allemaal worden beschermd door de wetten van de Verenigde Staten en andere landen.

u erkent verder dat u begrijpt dat dergelijke ongeoorloofde toegang van GratisPornoTube.nl en / of bedrijfsinhoud op de computers van het bedrijf u kan blootstellen aan mogelijke strafrechtelijke vervolging en substantiële wettelijke aansprakelijkheid. Opzettelijke inbreuk op het auteursrecht van het bedrijf in één werk kan u bijvoorbeeld blootstellen aan wettelijke schadevergoeding van maximaal $150.000 per inbreuk op het werk.

Inhoud geplaatst door leden:

GratisPornoTube.nl eist volledige immuniteit van aansprakelijkheid op grond van de wet zoals voorzien in de Communications Decency Act voor inhoud die door derden en leden wordt verstrekt en niets in deze overeenkomst is bedoeld om af te zien. Deze immuniteit op te heffen of toe te staan. u begrijpt en gaat ermee akkoord dat alle GratisPornoTube.nl inhoud, berichten, foto’s of profielen (gezamenlijk “ledeninhoud”) die alleen ter beoordeling van GratisPornoTube.nl de gebruiksvoorwaarden bestrijdt of die aanstootgevend of illegaal zijn of die mogelijk in overtreding zijn, kan schenden de rechten, schade of bedreiging van de veiligheid van zijn leden. Bezoekers moeten erkennen, accepteren en begrijpen dat sommige gebruikersprofielen die op GratisPornoTube.nl zijn geplaatst, fictief zijn.

Beëindiging van uw GratisPornoTube.nl licentie:

U erkent en gaat ermee akkoord dat wij, naar eigen goeddunken, uw toegang tot (een deel van) GratisPornoTube.nl op elk moment kunnen beëindigen of opschorten, met of zonder kennisgeving, om welke reden dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot, schending van deze overeenkomst. Zonder de algemeenheid van het voorgaande te beperken, kan elke frauduleuze, beledigende of anderszins illegale activiteit een reden zijn om uw toegang tot het geheel of een gedeelte van GratisPornoTube.nl te beëindigen naar eigen goeddunken en u kunt worden verwezen naar de juiste wet- en handhavinginstanties.

Disclaimer en beperking van aansprakelijkheid met betrekking tot GratisPornoTube.nl

– U erkent en gaat ermee akkoord dat het bedrijf niet verantwoordelijk of aansprakelijk kan worden gehouden voor de kwaliteit, legaliteit of enige andere kwestie met betrekking tot inhoud die u op of in samenwerking met GratisPornoTube.nl wordt aangeboden door GratisPornoTube.nl content Providers, GratisPornoTube.nl’s gelieerde ondernemingen, eventuele GratisPornoTube.nl gebruikers of andere derden.

– U erkent verder dat u begrijpt dat we niet garanderen of instaan voor de nauwkeurigheid of waarachtigheid van berichten, communicatie, informatie of inhoud van welke aard dan ook die is geplaatst, geüpload of verstrekt door andere gebruikers van GratisPornoTube.nl. Inclusief maar niet beperkt tot alle adverteerders, en dat u bijgevolg GratisPornoTube.nl vrijwaart van alle aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid in verband met verificatie van de verbinding. De juistheid van dergelijke berichten, communicatie, informatie of inhoud van welke aard dan ook die wordt aangeboden door andere gebruikers van GratisPornoTube.nl.

– U erkent en begrijpt dat wij geen advertenties of communicatie die GratisPornoTube.nl verstrekt door gebruikers van GratisPornoTube.nl voor elektronische verspreiding via GratisPornoTube.nl niet screent, onderschrijft, controleert, controleert, onderzoekt, controleert of verifieert. u wordt daarom gewaarschuwd en geadviseerd om Uw eigen oordeel te gebruiken om alle advertenties en andere communicatie beschikbaar op of via het gebruik van GratisPornoTube.nl te evalueren.

– U erkent dat u begrijpt dat wij niet kunnen garanderen noch dat we enige verklaringen of garanties geven met betrekking tot de veiligheid of privacy van informatie die u vrijwillig verstrekt aan GratisPornoTube.nl, GratisPornoTube.nl-gebruikers en dat u GratisPornoTube.nl en zijn directeuren, functionarissen vrijwaart , werknemers, onafhankelijke contractanten, adverteerders, gelieerde ondernemingen, leveranciers, agenten en advocaten, en hun opvolgers en rechthebbenden op enigerlei aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid in verband met het gebruik van dergelijke informatie.

– U hierbij het bedrijf en zijn directeuren, functionarissen, werknemers, onafhankelijke contractanten, adverteerders, gelieerde ondernemingen, leveranciers, agenten en advocaten en hun opvolgers en rechthebbenden vrijwaart van enige aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid in verband met de inhoud en alle andere informatie, berichten, communicatie of ander materiaal dat u mogelijk ontvangt van GratisPornoTube.nl.

Disclaimers: uw gebruik van deze site is voor eigen risico.

U gaat ermee akkoord dat het gebruik van alle materialen, functies. En alle andere goederen en diensten die u worden aangeboden door GratisPornoTube.nl. En het gebruik van alle content aangeboden door GratisPornoTube.nl content providers op een ” zoals is “basis, zonder garanties van welke aard dan ook, inclusief, zonder beperking, garanties met betrekking tot de beschikbaarheid, nauwkeurigheid of inhoud van materialen, informatie, producten of diensten, of garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, titel of niet-inbreuk , en bedrijfs- en GratisPornoTube.nl content providers wijzen uitdrukkelijk alle dergelijke garanties af. Noch GratisPornoTube.nl, filialen van GratisPornoTube.nl, noch enige GratisPornoTube.nl-inhoudsproviders garanderen dat de functies van  GratisPornoTube.nl of content geboden door een van de voornoemde partijen noch garandeert.  GratisPornoTube.nl dat enig ander materiaal beschikbaar in, op, via of in samenwerking met, GratisPornoTube.nl zal ononderbroken of vrij van fouten zijn. Of dat eventuele ontdekte defecten zullen worden gecorrigeerd.